miercuri, 15 februarie 2012

Evaluarea copiilor de clasa preg. si clasa I


PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR
1.      Categoriile de copii cărora le va fi evaluat nivelul de dezvoltare psihosomatică  sunt:
-          Copilul care are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi  31 august 2006 inclusiv)  şi nu este înscris sau nu a frecventat grupa  pregătitoare pentru şcoală iar părintele doreşte înscrierea copilului în  clasa I;

-          Copilul care are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv) şi părintele solicită înscrierea în clasa pregătitoare.

2.      Perioada de evaluare psihosomatică a copiilor este 20-29 februarie 2012 (cf. Calendarului înscrierii clasa pregătitoare si in clasa I pentru anul școlar 2012-2013, Anexa II la ordinul MECTS nr. 3064/2012)  in centrele menționate la punctul 3.
3.      Centrele de evaluare psihosomatica în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012-2013 sunt:
Nr crt
Unitatea de învăţământ-Centrul de evaluare
Adresa
Nr. Telefon
Intervalul orar pentru evaluare
Observaţii
1
Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad – clădirea fostei Școli Generale Nr.4 Arad
Arad, Str. Ştefan Augustin Doinaş, nr. 35
0257-270282

11-17

2
Școala Generală Nr. 12 Arad
Arad, Str. Mioriței
0257-262762
11-17

3
Școala Generală ”Aurel Vlaicu” Arad
Arad, Str. Fulgerului, nr. 2 - 4
0357-413294
12-17
Un evaluator vorbește limba maghiară
4
Școala Generală ”Mihai Eminescu” Arad
Arad, Str. Episcopiei, nr.40-42
0257-280916


5
Liceul Teoretic ”Mihai Veliciu” Chișineu Criș
Chişineu-Criş, Str. Primăverii, nr.3
0257-350900; 0257-351240
11-17

6
Grup Școlar ”Ioan Buteanu” Gurahonț
Gurahonţ, str. I. Buteanu, nr. 11
0257-316138;  0257-316550
11-17

7
Grup Școlar ”Mihai Viteazul” Ineu
Ineu, Calea Traian, nr. 7
0257-511777 0257-511149; 0257-511544
11-17

8
Grup Școlar ”Atanasie Marienescu” Lipova
Lipova, Str. Nicolae Titulescu, nr. 1
0257-563120  fax.0257563120
11-17

9
Grup Școlar Pâncota
Pâncota, str. V. Goldiş nr. 67
0257-466316
11-17

10
Grup Școlar Sântana
Sântana, Str, Ghioceilor, nr. 6
0257-462124 0257-462124
11-17

11
Grup Școlar Industrial Sebiș
Sebiş, B-dul Victoriei, nr. 7
0257-310711 0257-311063
11-17


4.      Copiii, însoțiți de părinți/tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării psihosomatice la oricare dintre cele 13 centre menționate la punctul 3.
5.      Cererile prin care părinții/tutorii legali solicită evaluarea psihosomatică a copilului vor fi furnizate de către comisia de evaluare  și vor fi completate în ziua evaluării copilului.
6.      Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.
7.      Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris părintelui  care a solicitat evaluarea (conform art. 7 (5)).
8.      Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat (conform art. 7 (5))

            În vederea realizării evaluării psihosomatice a copiilor, părinții/ tutorii legali vor obține în prealabil o adeverință de la medicul de familie/pediatru/medicul școlar prin care se atestă că preșcolarul este “clinic sănătos”/“apt pentru școală”(în original şi copie), certificat naştere preşcolar, buletin/carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal și alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate (dacă este cazul).                                   Preşedinte Comisia Judeţeană,
Inspector şcolar general,
Prof. Mirela Aldescu

                                                                                                               Director CJRAE,
                                                                                                                prof. Angela Plăcintar
Secretari Comisia judeţeană,
Inspectori şcolari de specialitate,
prof. Raluca Martin
prof. Laura Putnic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu