marți, 3 mai 2011

COMISIE DE EVALUARE PROGRAM ECO-SCOALA


        Joi, 28 aprilie 2011, la Grădiniţa P.P nr.19 “Piticot” Arad  a avut loc sesiunea de evaluare a progreselor în educaţia pentru mediul înconjurător  în cadrul  Programului Mondial  ECO- ŞCOALA.
        Acest program este coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, iar la nivel internaţional de Fundatia de Educaţie pentru Mediul Înconjurator ( FEE ).
        În grădiniţa noastră acest program se derulează din ianuarie 2009.
        Evaluarea activităţilor desfăşurate timp de doi ani în cadrul acestui program s-a realizat de către o comisie formată din reprezentanţi ai Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti (preşedinta CCDG d-na prof. dr. Cornelia Dincă), un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad (d-na inspector de specialitate prof. Soriţeu Emilia) şi un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad ( d-na Diana Şerban).
          Finalitatea acestui program presupune obţinerea statutului de ECO – ŞCOALĂ şi a Steagului Verde, simbol al dezvoltării durabile. Odată obţinut, Steagul Verde poate fi arborat timp de 2 ani, după care grădiniţa poate solicita reluarea procedurii de evaluare pentru reactualizarea titlului obţinut.
           De menţionat este faptul că  grădiniţa noastră este a doua din judeţ care va obţine statutul de ECO-ŞCOALĂ, recunoscut la nivel internaţional.
        “Eco-Şcoala” este un Program Internaţional în cadrul căruia se derulează activităţi care responsabilizează copiii cu privire la educaţia pentru mediu,  învaţă de ce este necesar să plantăm copaci, de ce este important să reciclăm şi să găsim întrebuinţare pentru materialele pe care, de obicei, le aruncăm, cu riscul de a creşte gradul de poluare.
          Fiecare unitate participantă la programul Eco-Şcoala îşi alege un «eco-cod», un slogan.ECO-CODUL grădiniţei noastre este: “ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎNTR-UN MEDIU CURAT!
             Ca şi coordonator al programului, doresc să mulţumesc d-nei director, tuturor cadrelor didactice şi părinţilor pentru efortul şi  dăruirea cu care s-au implicat alături de copii în desfăşurarea cu succes a activităţilor eco.

autor text- Inst.Monica Rasinar,coordonator Proiect Mondial Eco-Scoala 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu